FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Chci se dozvědět více o možnostech partnerství

Aktuálně

28.5.2015

Nové programové období 2014-2020

V současné době vrcholí přípravy nového Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V A Rakousko - Česká republika, jehož součástí bude opět Fond malých projektů. O jeho spuštění, 1.výzvě a seminářích pro potenciální žadatele budete informováni na webových stránkách: ...

více informací

28.5.2015

Poslední výzva v rámci FMP 2007-2013

16. ledna 2014 v 16:00 je uzávěrka pro podání projektových žádostí do posledního kola Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v období 2007-2013. Seminář pro budoucí žadatele se uskuteční 5.12.2013. Více informací naleznete zde: www.rrajm.cz/fond-malych-projektu

více informací

30.5.2013

Podpora přeshraniční spolupráce v roce 2013

Pro rok 2013 jsou připraveny tři kola příjmu žádostí o dotaci z Fondu malých projektů. Termíny ukončení sběru projektů jsou 14. března 2013, 6. června 2013 a 19. září 2013. Projektové žádosti je možné předkládat průběžně. Podrobné informace najdete na webových stránkách ...

více informací

21.2.2012

Možnosti podpory přeshraniční spolupráce v roce 2012

Na rok 2012 jsou plánována dvě kola příjmu žádostí o dotaci z Fondu malých projektů s termíny ukončení sběru 15. března 2012 a 20. září 2012. Projektové žádosti je možné předkládat průběžně. Podrobné informace o možnostech získání podpory najdete na webových stránkách ...

více informací

2.2.2011

Seminář s přeshraniční tématikou

Pro všechny, kteří mají zájem o spolupráci s rakouskými organizacemi, je připraven seminář, který představí možnosti, jak tuto spolupráci financovat. Seminář se uskuteční 17.2.2011 od 10:00 hodin v sídle Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 139, Brno. Pozvánka na seminář zde.

více informací

další aktuality